Google, YouTube, Google translateSmul­tron­stäl­let
är en sven­sk lång­film från 1957
skriv­en och regis­ser­ad
av Ing­mar Bergman.


image_print


Smultronstället är en svensk långfilm… ?


är av från och regisserad skriven smultron stället svensk

YOUTUBE