Ἆρ’ ἐστι ϑυμοῦ ϕάρμακον…

Δεν μπορείς να διδάξεις ένα καβούρι…