Hätt Allah mich bestimmt zum Wurm,
So hätt’ er mich als Wurm geschaffen.

— Goethe, West-östlicher Divan


image_print


Hätt Allah mich bestimmt zum Wurm…


bestimmt geschaffen Wurm

YOUTUBE