Δεν μπορείς να διδάξεις ένα καβούρι…

Ἑλληνική - Ἑλληνική - σαγεσφόρος (ελ)
διδάξεις ευθεία καβούρι μπορείς περπατάει


Δεν μπορείς να διδάξεις ένα καβούρι να περπατάει ευθεία.

— ΑριστοφάνηςΔεν μπορείς να διδάξεις ένα καβούρι να περπατάει ευθεία